Book Library

Read or Download Book Online

Download: [PDF] israk dan mikraj

Cerita Israk Dan Mikraj

Cerita Israk Dan Mikraj PDF

Get Book

Author: Muhammad Fauzi bin Haji Awang
Publisher:
ISBN:
Size: 65.70 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Laylat al-Miʻrāj
Languages : un
Pages : 34
View: 5348

Book Description:


Israk Dan Mikraj

ISRAK dan MIKRAJ PDF

Get Book

Author: Azlan Abd. Rahman
Publisher: Utusan Publications
ISBN: 9789676111579
Size: 22.84 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Islam
Languages : ms
Pages : 115
View: 1728

Book Description:


Berita

Berita PDF

Get Book

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 67.30 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Brunei
Languages : en
Pages :
View: 2072

Book Description:


Peristiwa Israk Mikraj Antara Ketulenan Wahyu Dan Pemalsuan Sejarah

Peristiwa Israk   Mikraj   Antara Ketulenan Wahyu dan Pemalsuan Sejarah PDF

Get Book

Author: Syihabudin Ahmad
Publisher: Santai Ilmu Publication
ISBN: 9671518540
Size: 32.78 MB
Format: PDF, Kindle
Category : Biography & Autobiography
Languages : un
Pages :
View: 2211

Book Description: Mendukacitakan apabila wujudnya para penceramah dan tukang cerita yang sengaja menambah-nambah cerita yang sebenarnya tidak ada di dalam kisah Israk Mikraj, sehingga mencacatkan kisah ini dari sudut akademik. Kadang kala ia dilakukan kerana kejahilan, namun lebih malang apabila ia sengaja direka dengan tujuan menambah emosi di dalam cerita. Penulisan ini berusaha membuktikan perkara berikut: (1) Israk dan Mikraj berlaku secara jaga, bukan mimpi. (2) Hadis Sahih berkaitan peristiwa Israk Mikraj (3) Hikmah Peristiwa (3) Cerita Tidak Sahih Berkaitan Israk dan Mikraj


Berlabuh Di Sidratul Muntaha

Berlabuh di Sidratul Muntaha PDF

Get Book

Author: KH. Muhammad Sholikhin
Publisher: Elex Media Komputindo
ISBN: 6020225267
Size: 11.72 MB
Format: PDF, ePub
Category : Religion
Languages : un
Pages : 472
View: 767

Book Description: Hampir semua aspek penting dalam biografi Nabi Muhammad sebenarnya adalah hari besar Islam. Sejak maulidnya (kelahiran), bi'tsah-nya (diangkat sebagai Rasul oleh Allah), pertama kali turunnya Al-Qur'an (nuzul Qur'an), hijrahnya (migrasi ke Madinah), peristiwa Badar, Fathu Makkah, wafatnya Rasulullah, dan sebagainya. Namun yang paling fenomenal di antara semua hari besar tersebut adalah peristiwa Isra Mikraj Nabi Muhammad, di mana Rasulullah menempuh perjalanan fisik dan spiritualnya menuju Sidratulmuntaha, untuk bertemu langsung dengan Allah, disertai dengan berbagai penglihatan dan pengalaman atas berbagai dimensi alam setelah kematian manusia hingga kediamannya di akhirat, dan bagi yang beriman berujung dengan kondisi ma'iyyah (kebersamaan) dengan Allah. Pada peristiwa itulah Rasulullah menerima perintah pelaksanaan shalat dengan segala bentuk sistematisasi bacaan dan gerakannya, di samping tentu saja, diberikan gambaran nyata tentang keadaan makhluk setelah kematiannya. Tentu saja dalam periwayatan peristiwa tersebut, terdapat riwayat yang sahih, dan juga banyak yang kurang dan tidak sahih, yang harus dikritisi, baik terhadap periwayatan berbagai hadis, maupun penulisan dalam berbagai buku sejarah. Selain itu tentunya kajian atas aspek kesejarahan dan makna penting Masjidilharam dan Masjidilaksa juga perlu diuraikan. Pada aspek kajian tersebut, yang paling krusial adalah menjawab pertanyaanpertanyaan: Apakah peristiwa Isra Mikraj benar-benar terjadi? Apa saja bukti-bukti konkretnya? Apa makna penting peristiwa tersebut bagi umat manusia, khususnya untuk kaum muslimin? Dan mengapa Nabi Muhammad saw., harus diisramikrajkan? Buku ini memberikan jawaban-jawaban tentang setiap pertanyaan di atas, dengan bahasa yang lugas serta mudah dipahami, sehingga dapat memberikan pemahaman hakiki bagi setiap umat muslim.


Israk Dan Mikraj

Israk dan mikraj PDF

Get Book

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 40.31 MB
Format: PDF, Mobi
Category : Sufism
Languages : un
Pages : 220
View: 5342

Book Description: Menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad (s.a.w) ketika menempuhi peristiwa israk dan mikraj.


Risalah Israk Dan Mikraj

Risalah Israk dan Mikraj PDF

Get Book

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 22.63 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category :
Languages : un
Pages :
View: 3599

Book Description:


Singa

Singa PDF

Get Book

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 42.30 MB
Format: PDF, Mobi
Category : Arts
Languages : en
Pages :
View: 4999

Book Description:


Suara Muhammadiyah

Suara muhammadiyah PDF

Get Book

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 46.18 MB
Format: PDF, Docs
Category : Indonesia
Languages : id
Pages :
View: 1259

Book Description:


Koleksi Emas Khutbah Jumaat Masjid Al Malik Khalid

Koleksi emas khutbah Jumaat Masjid al Malik Khalid PDF

Get Book

Author: Universiti Sains Malaysia. Pusat Islam
Publisher: Khairur Rahim Ahmad Hilme
ISBN:
Size: 56.59 MB
Format: PDF
Category : Islamic preaching
Languages : ms
Pages : 340
View: 2753

Book Description: Islamic religious life and customs in Malaysia; collection of Jumah Islamic sermons.